C3000至C3300预绝缘管道锚安装说明beplay手机助手

C3000-C3300安装说明_1 .

C3000-C3300安装说明

C3000-C3300安装说明

杂技演员下载
安装步骤

1.将绝缘屏蔽的下半部分置于底座组件中。通过以下检查确保插入物正确地位于表带上:

A)护盾两端与带外缘距离(C)相等(图A)。

B)下半盾构180°截面应与支撑底座平行(图B)。

将底座组件和绝缘屏蔽滑动到管道下方适用的支撑位置。

2.A)将管道下放到防护罩的下半部分。

B)滑动顶部护盾到位。

C)如图所示,轻轻将上面的带子放在下面的带子上方,并将螺栓孔对齐。

3.A)安装螺栓、锁紧垫圈和螺母,并用手拧紧。为了便于螺栓扭矩,安装螺栓时螺母在顶部。

B)在螺栓上施加扭矩。选择与表1所示的管道尺寸和机组型号对应的扭矩值。当拧紧时,建议旋转螺母而不是螺栓头,并且螺栓交叉扭矩,直到达到所需的扭矩,以获得对结构绝缘的均匀压力。

C)通过检查两耳之间的“B”间距大致相同(见图B),确保螺栓的交叉力矩正确。


4.正确定位后,如图所示将底座组件焊接到钢支架上。选择“W”(焊接尺寸),与表1所示的管道尺寸和单元型号名称相对应。

表1

螺栓扭矩及焊缝尺寸(W)

管的大小
C3000系列
C3100系列
C3200系列
C3300系列
螺栓扭矩
(英尺-磅)
焊缝(W)尺寸 螺栓扭矩
(英尺-磅)
焊缝(W)尺寸 螺栓扭矩
(英尺-磅)

焊缝(W)尺寸

螺栓扭矩
(英尺-磅)
焊缝(W)尺寸
1” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16”
1.5” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16”
2” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 5 - 7 3/16” 3 - 5 3/16”
2.5” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16”
3” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16”
3.5” 3 - 5 3/16” 3 - 5 3/16” 8 - 10 3/16” 3 - 5 3/16”
4” 4 - 6 3/16” 7号到9号 3/16” 10 - 12 3/16” 7号到9号 3/16”
5” 4 - 6 3/16” 9 - 11 3/16” 13 - 15 3/16” 9 - 11 3/16”
6” 7号到9号 1/4 " 13 - 15 1/4 " 20 - 22 1/4 " 13 - 15 1/4 "
8” 9 - 11 1/4 " 18 - 20 1/4 " - 1/4 " 18 - 20 1/4 "
10” 10 - 12 1/4 " 研讨会 1/4 " 33节 1/4 " 研讨会 1/4 "
12 " 11 - 13 1/4 " 第23 - 25 1/4 " 34-36 1/4 " 第23 - 25 1/4 "
14” 13 - 15 1/4 " 代谢途径 1/4 " 39-41 1/4 " 代谢途径 1/4 "
16“ 18 - 20 1/4 " 36-38 1/4 " 54-56 1/4 " 36-38 1/4 "
18” 20 - 22 1/4 " 40-42 1/4 " 60 - 62 1/4 " 40-42 1/4 "
20” 研讨会 1/4 " 43-45 1/4 " 64 - 66 1/4 " 43-45 1/4 "
24” 第23 - 25 1/4 " 45-47 1/4 " 68 - 70 1/4 " 45-47 1/4 "
26日” 20 - 25 1/4 " 百分比较 1/4 " 75 - 77 1/4 " 百分比较 1/4 "
28日” - 1/4 " 54-56 1/4 " 81 - 83 1/4 " 54-56 1/4 "
30” 39-41 1/4 " 78 - 80 1/4 " 118 - 120 1/4 " 78 - 80 1/4 "
32” 41-43 1/4 " 82 - 84 1/4 " 123 - 125 1/4 " 82 - 84 1/4 "
36 " 46-48 1/4 " 92 - 94 1/4 " * 138 - 140 1/4 " 92 - 94 1/4 "
42” 52-54 1/4 " 103 - 105 1/4 " * 155 - 160 1/4 " 103 - 105 1/4 "

* =需要A-325螺栓材料

Baidu
map