D1000至D3300预绝缘2螺栓吊架安装说明

模型D1000-D2000

型号D3000 - D3300

杂技演员下载
安装步骤

  1. A)将绝缘吊架屏蔽(绝缘结构材料和钣金护套)的下半部分放置在所需位置的管道上。B)确保底部半屏蔽层位于管道下方,如下图(图A)所示。
  2. A)如图所示,轻轻将绝缘吊架屏蔽的上半部分滑入下半部分屏蔽的位置。
  3. b)安装螺栓,穿过带耳、垫片、无焊眼螺母、锁紧垫圈和螺母,并手动拧紧螺母c)在螺栓上施加扭矩值。选择与管道尺寸和机组型号对应的扭矩值,如下图所示(D1000-D2000型号表1,D)在拧紧时,建议旋转螺母而不是螺栓头,并对螺栓进行交叉扭扭,直到达到所需的扭矩,以获得对结构绝缘的均匀压力(D3000-D3300的结构插入件)。e)通过检查耳之间的间距(B),确保螺栓的交叉扭扭正确(见图B)。

注意:当模型包括热迹小树林时,数量和位置可能会有所不同。与设计图纸核对准确的数量和位置。

表1
螺栓扭矩
D1000(系列) D2000(系列) D1000(系列) D2000(系列)
管的大小 螺栓扭矩
(ft - lbs)
螺栓扭矩
(ft - lbs)
管的大小 螺栓扭矩
(ft - lbs)
螺栓扭矩
(ft - lbs)
1/2 " 1 - 3 1 - 3 2 1/2 " 2 - 4 2 - 4
3/4” 1 - 3 1 - 3 3” 3 - 5 3 - 5
1” 1 - 3 1 - 3 3 1/2” 3 - 5 3 - 5
1 1/4 " 1 - 3 1 - 3 4” 3 - 5 3 - 5
1又1/2” 1 - 3 1 - 3 6” 3 - 5 3 - 5
2” 2 - 4 2 - 4

表2
螺栓扭矩
D3000系列 D3100系列 D3200系列 D3300系列
管的大小 螺栓扭矩
(ft - lbs)
螺栓扭矩
(ft - lbs)
螺栓扭矩
(ft - lbs)
螺栓扭矩
(ft - lbs)
1 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1.5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
2 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
2.5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
3. 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
3.5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
4 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
5 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10
6 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10
8 8 - 10 8 - 10 20 - 22 20 - 22
10 13 - 15 13 - 15 28 - 30 28 - 30
12 13 - 15 13 - 15 28 - 30 28 - 30
14 13 - 15 13 - 15 28 - 30 28 - 30
16 13 - 15 13 - 15 28 - 30 28 - 30
18 13 - 15 13 - 15 28 - 30 28 - 30
20. 13 - 15 13 - 15 28 - 30 48-50
24 13 - 15 13 - 15 28 - 30 48-50
26 13 - 15 13 - 15 28 - 30 48-50
28 13 - 15 13 - 15 28 - 30 48-50
30. 13 - 15 13 - 15 28 - 30 48-50
32
36 到三十五 42-44
42
Baidu
map